| Dokumenty

1.    Dokumenty potrzebne do kasacji pojazdu:

  •  Dowód rejestracyjny i karta pojazdu jeśli była wydana,
  • Umowa/y kupna jeśli nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna,
  • Faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą,
  • Dowód osobisty właściciela pojazdu i współwłaściciela jeżeli jest wpisany do dowodu rejestracyjnego bądź umowy kupna pojazdu.

Upoważnienia:
Upoważnienia do kasacji pojazdu w imieniu właściciela muszą być potwierdzone za zgodność podpisu (nie honorujemy niepoświadczonych upoważnień) przez notariusza bądź przedstawiciela władzy terenowej (sołtysa, wójta).
Wyjątek stanowią upoważnienia dla najbliższych członków rodziny – te nie wymagają potwierdzeń (koniecznie musi być podany stopień pokrewieństwa). – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2.
Osoba kasująca pojazd zarejestrowany na firmę musi być pisemnie upoważniona przez właściciela do kasacji.

Dokumenty właściciela:
Dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela jest dowód osobisty. Kasacji nie można dokonać na podstawie dokumentów niezawierających pełnych danych osobowych oraz adresu.
W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą – dokumentami potrzebnymi do wykonania kasacji jest wyrok sądu (postępowanie spadkowe) oraz upoważnienie do kasacji od wszystkich spadkobierców.

Współwłaściciel pojazdu:
Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji przygotowane zgodnie z zał. Nr 2.

Dokumenty pojazdu:
Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce może odbyć się tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela, a zawierającego dane z dowodu rejestracyjnego. Honorujemy także kopię dowodu rejestracyjnego potwierdzoną przez Wydział Komunikacji stosowną pieczęcią.
Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem uprawniającym do kasacji.
Pojazdy zarejestrowane za granicą muszą mieć tamtejszy dowód rejestracyjny oraz dokument poświadczający o własności pojazdu.

 

2. Pojazd

• Powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy),
• Powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami :

 

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO (*)

 

1) Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,
b) akumulator,
c) koła jezdne,
d) zawieszenie przednie i tylne,
e) most(y) napędowy(e),*)
f) skrzynia biegów,
g) silnik,
h) układ hamulcowy,
i) układ kierowniczy,
j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator),*)
k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
l) układ klimatyzacji,*)
m) układ chłodzenia z chłodnicą,*)
n) elementy elektroniczne sterowania układami,*)
o) instalacja zasilana gazem,**)
p) poduszki powietrzne*)

 Części i elementy nie muszą być sprawne ani zamontowane w pierwotnym miejscu.
———————
*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

(*) Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. 58, poz. 407)

  • Facebook

PRACUJEMY: PON.-PT 8:00-18:00, Sobota 8:00-14:00, Niedziela 6:00-12:00

780 100 100 48 664 06 39

Strona w przebudowie

Ekolink Sp z o.o.
Słomczyn 66
05-600 Grójec

Tel. kom. +48 780 100 100
Email: @